Adults

Treballem el teatre com a formació escènica i personal. Els alumnes aprenen a dominar el llenguatge teatral bàsic, i adquireixen els coneixements en matèria de personatges, improvisació, veu, anàlisi de text teatral, moviment i expressió corporal tot fomentant la creativitat, l’expressió, la imaginació i l’esperit crític.

quadre adults