Joves (de 12 a 17 anys)

Treballem el teatre com a formació escènica i personal. Els alumnes aprenen a dominar el llenguatge teatral bàsic, i adquireixen els coneixements en matèria de personatges, improvisació, veu, anàlisi de text teatral, moviment i expressió corporal tot fomentant la creativitat, l’expressió, la imaginació i l’esperit crític.

En el teatre s’enfronta a la persona amb les pròpies contradiccions, amb les seves pors i complexos i es busca en aquest enfrontament, que la persona es proporcioni a sí mateixa les eines i mitjans adequats bé per superar-los o bé per aprendre a conviure amb ells. Això permet conduir a l’adolescent al propi autoconeixement que l’ajudarà en la construcció de la pròpia identitat. També s’hi suma l’atractiu de poder viure altres vides i relacions sense els perills – a nivell físic i psicològic- que suposa la no realitat o representació.

En aquesta edat que va dels 12 als 17 anys ens centrarem a estimular la creativitat i l’esperit crític. En aquesta etapa el jove es va alliberant dels receptors sensorials i s’incrementa el pensament abstracte, idealista i lògic. És per això que des de les classes de teatre fomentarem la reflexió i aprofundiment tant de les situacions en l’escena com en la vida.

Dins dels joves tenim 3 grups, segons l’edat:

  • De 12 a 14 anys
  • De 14 a 16 anys 
  • De 16 a 18 anys

JOvesSS